Vytisknout

V poslední době Novoknínský zpravodaj hýří nemalým počtem poděkování. Jedno takové se týkalo i jednotky SDH Nový Knín:

 

Vážení kolegové hasiči města Nový Knín, velmi rád se připojím k poděkování úspěšného zvládnutí mimořádné události, která se stala dne: 7. března v ulici - Staroknínská 344, tedy požár v prostorech spodních pater domu, kde z důvodu úniku zplodin hoření a tepelné reakce byla uvězněna matka s dětmi v patře domu.

V reakci na článek člena JSDH Nový Knín, pana Fouknera, bych rád jako dlouholetý příslušník HZS, technik technické a chemické služby, který má v gesci veškeré detekční a dozimetrické přístroje na územním odboru okresu Příbram, reagoval na přání, jako je např. termokamera, které mimo popisu události bylo zmíněno v článku.

Termokamera patří do prostředků značně finančně nákladných a pro jednotku SDH Nový Knín, která patří do kategorie jednotek JPO III, tedy s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu, je absolutně nevyužitelná. Toto zařízení slouží k vyhledání ohniska požáru, popř. dohašování požáru. Termokamerami jsou vybaveny jednotky HZS JPO I, které jsou plošně pokryty v městech Dobříš, Příbram, Sedlčany.

Vyjíždí do 2 min. od vyhlášení požárního poplachu. Dojezdový čas z města Dobříš do Nového Knína je kolem 10 min.

V případě možnosti dalších nákupů prostředků pro hasiče města Nový Knín, je zřejmé, že jsou mnohem důležitější věcné nebo ochranné prostředky, které by byly třeba doplnit.

Je pravda, že hasiči jsou mnohdy vzorem pro společnost a také jsou hrdinové v očích malých dětí. Krédem hasičů je čistota, pořádek a jasně definované uložení věcných prostředků, se kterými pracují.

Město Nový Knín se snaží vycházet místním hasičům velmi vstříc a přiznejme si, že pokud se podíváme do historie, vždy tomu tak nebylo.

Je třeba zmínit, že došlo ke značným opravám a revitalizaci hasičské zbrojnice v Novém Kníně. V ochranných prostředcích jako jsou přilby, zásahové, obleky, obuv, ochranné rukavice a vzduchové dýchací přístroje jsme zaznamenali také velké zlepšení a dovybavení jednotky.

Vybavení se komplexně velmi zlepšilo a musíme tedy říci, že finanční prostředky, které plynou z rozpočtu města, nejsou malé.

Víme, že hasiči nepracují s veřejností pouze v řízení operačním, tedy při požáru nebo jiné mimořádné události, ale také v řízení organizačním, které zahrnuje práce na technice, úklidu prostor v garážích, vnitřních prostorách hasičské zbrojnice a v jejím okolí, při soutěžích, oslavách nebo ve dnech otevřených dveří.

Je třeba ukázat občanům Nového Knína, jak máme vybavenou hasičskou zbrojnici a uspořádány zásahové prostředky na zdolávání MU, a uvědomit si, že je nutné se o vybavení také patřičně starat a ukládat na určené místo v požární technice i ve zbrojnici.

Velmi mne zarmoutilo, když jsem viděl, jak vypadá vnitřní část garáží naší hasičské zbrojnice v Novém Kníně. Uložení věcných prostředků se nachází ve velmi špatném stavu.

V okamžiku jsem si myslel, že to není hasičská zbrojnice, ale sběrný dvůr. Vždyť mi máme dokonce takový luxus, že naše požární stanice je obydlena, tedy máme výhodu oproti ostatním sborům.

Je opravdu k zamyšlení, že si na tento stav stěžují přímo i členové výjezdové skupiny naší jednotky. Nevím, kde je tedy problém?

Je třeba vyvodit tlak na to, aby došlo ke změně a nápravě.

Žádné soukromé předměty členů v garážích atd.

Je nutné si uvědomit, že finanční prostředky, které plynou do budovy a do vybavení hasičů, jsou prostředky města, které by mohli být využity jinde. Je zřejmé, že musíme předvést výsledky práce nejen u zásahu, ale i při běžném provozu.

Okolí hasičské zbrojnice, by také mělo reprezentovat naše krásné město.

Je pravda, že hasičská zbrojnice je naší vizitkou, tedy dejme průchod změně stavu, abychom mohli být hrdí na vybavení, pořádek, připravenost, vědomosti a zkušenosti našich místních hasičů.

Zde bych ještě zmínil, že jde hlavně také o motivaci mladých nových potencionálních členů výjezdové jednotky hasičů města Nový Knín.

Je třeba předvést práci, která je uchvátí, fyzickou a odbornou stránku práce dobrovolného hasiče.

V závěru článku, bych našim hasičům JPO III Nový Knín popřál, mnoho nových členů, pevné nervy, výdrž a  úspěšně zvládnuté zásahy bez zranění v dalších letech.dlouholetý člen výjezdové jednotky JSDH Nový Knín,

příslušník HZS, technik technické a chemické služby, por. Bc. Václav Krotil, DiS,

 

Kategorie: Uživatelské články
Zobrazení: 446